praca

Aparatowy procesów chemicznych

Zawód Aparatowy procesów chemicznych znajduje się w grupie Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów. Zawody należące do tej grupy:


Grupa Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów należy do grupy Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego (Zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu chemicznego - obejmuje grupę średnią 815). Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego (Zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu chemicznego - obejmuje grupę średnią 815) należy do grupy OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH należy do grupy OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ. Podgrupy należące do tej grupy: