praca

Inżynier geotechnik

Zawód Inżynier geotechnik znajduje się w grupie Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska. Zawody należące do tej grupy:


Grupa Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska należy do grupy Inżynierowie i pokrewni. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa Inżynierowie i pokrewni należy do grupy SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH należy do grupy SPECJALIŚCI. Podgrupy należące do tej grupy: