praca

Krojczy

Zawód Krojczy znajduje się w grupie Krojczowie. Zawody należące do tej grupy:

Brak wyników


Grupa Krojczowie należy do grupy Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni należy do grupy POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY należy do grupy ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY. Podgrupy należące do tej grupy: