praca

Nawigator

Zawód Nawigator znajduje się w grupie Piloci statków powietrznych i pokrewni. Zawody należące do tej grupy:


Grupa Piloci statków powietrznych i pokrewni należy do grupy Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa należy do grupy ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY należy do grupy TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL. Podgrupy należące do tej grupy: