praca

Obuwnik ortopedyczny

Zawód Obuwnik ortopedyczny znajduje się w grupie Obuwnicy (zawód szkolny: Obuwnik - obejmuje grupę elementarną 7443). Zawody należące do tej grupy:


Grupa Obuwnicy (zawód szkolny: Obuwnik - obejmuje grupę elementarną 7443) należy do grupy Robotnicy obróbki skóry. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa Robotnicy obróbki skóry należy do grupy POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY należy do grupy ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY. Podgrupy należące do tej grupy: